Plán BOZP

Plán uvádí všechna potřebná opatření a přehled informací zvyšujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Obsahuje bezpečnostní postupy a přehled rizik na stavbě souvisejících s ochranou pracovníků stavby a pravidla, která zdravotní a bezpečnostní rizika pro pracovníky snižují. Plán musí být sestaven tak, aby odpovídal konkrétním podmínkám, rozsahu stavby a faktorům, které z místa stavby a předpokládaných postupů vyplývají. Plán je zpracováván na základě vyhotovené projektové dokumentace, v níž je možné dohledat a vyhodnotit rizika stavby vyplývající např. z přítomnosti inženýrských sítí.

 • Zpracování plánu BOZP zadává investor stavby

 • Plán se přidává k projektové dokumentaci předmětné stavby ve stupni
  ke stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby

 • Běžně se zpracovává před termínem odevzdání projektové dokumentace tak,
  aby byl investorovi k dispozici současně s projektovou dokumentací

 • Plán musí být zpracován před začátkem stavby a na stavbě musí být k dispozici

 • Plán BOZP musí být zpracován, podepsán a oražen razítkem odborně způsobilou
  osobou – koordinátorem BOZP při přípravě stavby

 • Dodržování plánu BOZP na stavbě zajišťuje zhotovitel, případně koordinátor BOZP, je-li jmenován

 • Plán musí být přizpůsoben případným změnám během realizace stavby

Kdy je nutné zpracovat Plán BOZP lze vyhodnotit pomocí online formuláře.