Koordinátor BOZP

Pojem koordinátora BOZP vymezuje zákon č. 309/2006 Sb. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba splňující předpoklady odborné způsobilosti, zahrnující praxi a úspěšné složení odborné zkoušky, určená při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi ke snížení bezpečnostních a zdravotních rizik během výstavby. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Počet koordinátorů BOZP se odvíjí od rozsahu a složitosti stavby. Případnou spolupráci koordinátorů BOZP určuje zadavatel stavby.

  • Koordinátor je určen zadavatelem/investorem stavby

  • Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby

  • Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou


Kdy je nutné určit koordinátora BOZP lze vyhodnotit pomocí online formuláře.